מסר ממאסטר לי ג'ונפנג, לקראת השנה האזרחית החדשה- Holiday Message From Master Li

🌹מסר ממאסטר לי ג'ונפנג, לקראת השנה האזרחית החדשה
( English Follows- Roll down 🌹)

HOLIDAY  MESSAGE  FROM  MASTER  LI🌹:

English Follows 🌹
****************************************************************
נוכחותו של צ'י- שומרת על הלב פתוח, ועל התודעה ערנית וצלולה.
ככל שהצ'י רב יותר, כך קל יותר ללב לחוות את הפתיחות המולדת הטבעית שלו.
ככל שחווית הפתיחות של הלב גדלה, צ'י מצליח לזרום ביעילות רבה יותר, ומועיל לבריאותו של האדם על ידי סינון רגשות שליליים.
זה מעמיק את החוויה של לב פתוח.
כשהתודעה הטהורה שקטה וממוקדת, היא מתמזגת עם הלב.
ואז התודעה, ההכרה מסוגלת לזרוח בבהירות.

כאשר זרימת הצ'י בין בני אדם מוגבלת בגלל חמדנות, חוסר אמון, תחרות מופרזת ופחד, הדבר מוביל לחברה מוחלשת, מועדת לסכסוך חברתי, מועדת לחוסר יציבות כלכלית ואי שביעות רצון כללית.
כאשר הצ'י אינו זורם בחופשיות בין האדם לסביבתו, בגלל שימוש לרעה והתעללות- לא רק בריאותו של האדם מושפעת מכך, אלא אפילו מערכת החיסון של כדור הארץ נחלשת. התוצאה היא תנאי אקלים חמורים ואסונות טבע.

בניסיון לספק את אינספור צרכיהם, הביאו בני האדם לתנאים הנוכחיים.
כאשר חומרים רעילים הולכים וגדלים בסביבה, ועם חוסר יכולתו של האדם לראות את הערך האמיתי שלו, ואת טבעו האמיתי, התשוקות הבלתי מודעות הללו חונקות את העולם עם סכסוכים וקונפליקטים בכל מקום.
כתוצאה מכך,
האדם חווה חוסר יציבות.
חייו ורוחו לא עולים בקנה אחד עם הטבע.
לא תואמים את הטבע.

כיצד ניתן למנוע ולחסוך מבני אדם את ההשפעות ההרסניות של מעשיהם שלהם מעצמם?
אם אנשים מסוגלים לרומם את חייהם,
לגלות ולהראות אהבה,
דאגה ותמיכה זה בזו,
עם לבבות פתוחים ומודעות פתוחה, לשמור על קשר אחווה וידידות עם הטבע שסביבם- הגבעות, הנהרות וכל הבריאה כולה,
אזי תשוקות הלב והחמדנות בלבם, שאינה יודעת שובע- ייעלמו.

האופי הטבעי הבלתי משתנה- של אהבה ללא תנאי- הוא נוכחות.

כשאנו חיים באהבה, כאשר אנו פועלים מתוך אהבה, אנו חווים בסופו של דבר שאנחנו -אותה אהבה.
הקטנוניות מתמוססת להתרחבות.
רגשות של חוסר צדק נמסים לחמלה.
חרדה הופכת לשלום.
יש אומץ בלתי נשכח וביטחון בלתי מעורער.
יש רק אהבה ללא תנאי.

זו הקריאה לבני אדם: להחזיר, להשיב- לחיות בנוכחות של אהבה ללא תנאי.
להתמזג איתה.
להבין שאתה לא שונה ממנה.
ושכל השאיפות, המשאלות, הגורמים האישיים או הקהילתיים, מתמוססים לאורה של תשוקה אמיתית זו.
זו התשוקה הזו, ורק הרצון הזה, שמעניק כיוון. תחושה. ומשמעות לחיים, באוקיינוס הקיום הזה.

זה הרצון הזה.
הוא שמניע את חיי האדם לחזור למקורם.
לרחוץ באור הנוכחות.

להיות אהבה זו.
❤️

Holiday Message from Master Li
**************************************
The presence of qi keeps the heart open, and the mind alert and clear.
The more qi, the easier it is for the heart to experience its innate openness.
As the experience of openness grows, qi is able to flow more efficiently ,
benefiting one's health
by filtering out negative emotions.
In turn,
this deepens the experience of an open heart.
When the mind is still and
focused, it merges with the heart.
Then the mind is able to shine through clearly.

When the flow of qi between human beings is obstructed because of greed,
mistrust,
excessive competition and fear,
this leads to a weakened society, prone to social conflict, economic instability and general discontent.
When the qi does not flow freely between man and his environment,
because of misuse and abuse,
not only is man's health affected,
but even the Earth's immune system is weakened.
This results in severe climate conditions and natural disasters.

In seeking to satisfy their countless needs, human beings have brought about the present conditions.
With toxic substances increasing in the environment, and with man's inability to see his true worth and true nature, these insatiable desires suffocate the world with strife and conflict everywhere.
As a result, man experiences instability, his life and his spirit becoming incompatible with nature.

How can human beings be spared from the destructive effects of their own actions?
If people are able to uplift their lives,
showing love,
concern and support for one another,
with open hearts and open minds,
keeping a brotherly bond with the hills, the rivers, and the whole of creation,
then the cravings and insatiable desires in their hearts would disappear.

The unchanging nature of unconditional love is a presence.
When we live in love,
when we act from love,
we eventually experience that we are that love.
Pettiness dissolves into expansion.
Feelings of injustice melt into compassion.
Anxiety is transformed into peace.
There is unflinching courage and unquestionable confidence.
There is only unconditional love.

This is the calling to human beings:
to reclaim the birthright to live in the presence of unconditional love, to merge with it, to understand that you are not different from it and that all other aspirations, wishes, personal or
community causes, dissolve in the light of this one true desire.
It is this desire, and only this desire, that gives direction, sense and meaning to life in this ocean of existence.
It is this desire that fuels human life to return to its origin.
Bask in the light of the presence.
Become that love.
❤️
Sheng Zhen.

 
פורסם ב- חדשות

סגור לתגובות.